Mottagningsområde

Anpassade för dig, utformade för att möta varje behov

1. Urlastning 


Hos Urbeez har vi utformat vår mottagningstjänst för att vara så flexibel och effektiv som möjligt. Oavsett om det är vid kajen eller direkt från lastbilen, anpassar vi oss efter din logistiska konfiguration för en smidig mottagning av dina varor

Vårt mångsidiga tillvägagångssätt garanterar en snabb och säker hantering, oavsett vilken mottagningsmetod som väljs


 2. Inventering


Vi åtar oss att säkerställa att varje artikel i din vara exakt motsvarar specifikationerna

Genom att välja Urbeez väljer du sinnesfrid


3. Säkerhet


Säkerheten för din vara är en absolut prioritet hos Urbeez. Vid mottagningen vidtas alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att varje paket, varje produkt lagras och hanteras under optimala säkerhetsförhållanden


 4. Kodning


När din vara är säkrad utför vi en detaljerad kodning, vilket ger dig en klar och uppdaterad bild av ditt lager

Denna noggranna process säkerställer inte bara spårbarheten av varje artikel, utan underlättar också en direkt och responsiv kommunikation med vårt team.

Vid frågor eller problem finns vi alltid tillgängliga för att hitta lämpliga lösningar


Bières de quartiers 

Greg Malacause en av projektets bärare
Bières de quartier 

De litar på oss