Privacybeleid

Privacybeleid Urbeez

Inleiding

Urbeez ("wij", "ons" of "Urbeez") heeft zich ertoe verbonden de privacy van alle bezoekers van haar website www.Urbeez.bike en van alle bezoekers die toegang krijgen tot haar website of diensten via een mobiele applicatie (gezamenlijk aangeduid als "Site") te beschermen. Lees alstublieft het onderstaande privacybeleid dat uitlegt hoe wij uw informatie gebruiken en beschermen. Door het raadplegen en bestellen van diensten op deze website, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de overdracht van uw informatie in overeenstemming met wat in dit beleid wordt vermeld.

Datum van inwerkingtreding: 01/07/2020

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende woorden of woordgroepen de betekenis die in dit artikel is gedefinieerd. De definitie van een woord in het enkelvoud is ook van toepassing wanneer het woord in het meervoud wordt gebruikt in de Algemene Voorwaarden en vice versa. Wanneer de gedefinieerde woorden of woordgroepen in deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt, begint de eerste letter van het woord (of van elk woord) met een hoofdletter. Wanneer hetzelfde woord in de Algemene Voorwaarden wordt gebruikt zonder hoofdletter, heeft het niet de betekenis die in dit artikel is gegeven, maar de betekenis van het algemene taalgebruik. Deze clausule heeft als doel de verschillende essentiële termen van deze Algemene Voorwaarden te definiëren: "Gebruiker": met betrekking tot de gebruikers van onze websites, online pagina's en diensten.

Artikel 2. Verzamelde Informatie

Wanneer u de Site bezoekt of een aanvraag voor een bezorgreservering indient via de Site, of solliciteert voor een positie, kunt u gevraagd worden informatie over uzelf te verstrekken, waaronder uw namen, contactgegevens en betalingsinformatie zoals gegevens over uw creditcard. Wij kunnen ook informatie verzamelen over uw gebruik van de Site en informatie over u uit de berichten die u op de Site plaatst en de e-mails of brieven die u ons stuurt. Bij het toegang krijgen tot de informatie en diensten van Urbeez via mobiele digitale middelen zoals (maar niet beperkt tot) een mobiele telefoon, tablet of andere apparaten/technologieën zoals mobiele applicaties, is de verzameling en het gebruik van gegevens door Urbeez zoals vermeld in dit privacybeleid ook van toepassing. We kunnen technische informatie verzamelen van uw mobiele apparaat of van uw gebruik van onze diensten via een mobiel apparaat, bijvoorbeeld locatiegegevens en kenmerken en operationele gegevens van uw apparaat, uw operator/besturingssysteem inclusief het type apparaat en verbinding, IP-adres, mobiele betaalmethoden, interactie met andere point-of-sale technologieën zoals het gebruik van NFC-tags, QR-codes of mobiele elektronische kortingsbonnen. Tenzij u ervoor gekozen heeft anoniem te blijven via de instellingen van uw apparaat of platform, kunnen we deze informatie automatisch verzamelen en gebruiken wanneer u de dienst gebruikt via uw mobiele apparaat(en) met een Urbeez-applicatie, via de browser van uw mobiele apparaat of op een andere manier.

Artikel 3. Gebruik van Verzamelde Gegevens

Uw informatie stelt ons in staat u toegang te geven tot de delen van de Site die u interesseren en de diensten te leveren die u hebt aangevraagd. Ze stellen ons ook in staat om u te factureren en indien nodig contact met u op te nemen over onze diensten. We zullen de verzamelde informatie ook gebruiken en analyseren om ons bedrijf te beheren, te ondersteunen, te verbeteren en te ontwikkelen, voor andere doeleinden (statistisch of analytisch) en om ons te helpen fraude te voorkomen. U kunt, indien van toepassing, nu en in de toekomst uw voorkeuren uiten over het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid en u kunt hiervoor de door u gekozen methode van gebruik van onze diensten gebruiken, zoals een mobiel apparaat, mobiele applicaties of enige andere representatie van onze Site. Wij kunnen uw informatie gebruiken om contact met u op te nemen om uw mening over onze diensten te vragen en om u te informeren over belangrijke wijzigingen of ontwikkelingen van onze Site of diensten. Wanneer u hiermee heeft ingestemd, stemt u ermee in dat wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze andere producten en diensten die u mogelijk interesseren, waaronder diensten die kunnen worden onderworpen aan directe marketing, en wij kunnen hiervoor contact met u opnemen per post, telefoon, mobiele berichtgeving (bijvoorbeeld SMS, MMS enz.) en per e-mail. Wanneer u hiermee heeft ingestemd, stemt u er ook mee in dat wij uw informatie delen met derden (waaronder derden die werkzaam zijn in de sectoren voedsel, dranken, vrije tijd, marketing en reclame) om uw gegevens te gebruiken om u informatie te verstrekken over goederen en diensten die u mogelijk interesseren (per post, telefoon, mobiele berichtgeving (bijvoorbeeld SMS, MMS enz.) en per e-mail) en om ons te helpen de verzamelde informatie te analyseren zodat wij ons bedrijf en de diensten waarvan u profiteert kunnen beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen. Wat betreft uw e-mailadres en telefoonnummer, deze zullen alleen door onze partners en derden worden gebruikt als u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd door het betreffende vakje aan te vinken bij het verzamelen van uw gegevens. In ieder geval, als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken of als u in de toekomst niet langer benaderd wilt worden, laat het ons dan weten door gebruik te maken van de onderstaande contactgegevens en/of uw profiel dienovereenkomstig aan te passen. Houd er rekening mee dat, door opmerkingen te maken en feedback te geven over de Site en de Diensten, u ermee instemt dat wij deze opmerkingen en feedback gebruiken op de Site en in marketing- of reclamemateriaal. We zullen u alleen identificeren met uw voornaam en de stad waar u woont.

Artikel 4. Gebruik van Cookies

Onze Site en online pagina's kunnen cookie-informatie gebruiken om uw bezoekervaring te personaliseren. Voor meer informatie, zie ons Cookiebeleid.

Artikel 5. Informatieverspreiding

De informatie die u ons verstrekt wordt overgedragen en opgeslagen op onze servers. Derden verwerken bepaalde informatie zoals creditcardbetalingen en bieden ons ondersteuning bij betalingsdiensten. Daarnaast kunnen wij uw informatie nodig hebben om door te geven aan bezorgers ("partner bezorgers") aan wie u uw bestelling heeft geplaatst. Door uw persoonlijke gegevens te delen, stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking. Urbeez zal alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden verwerkt. Als u uw toestemming hebt gegeven, kunnen we toestaan dat zorgvuldig geselecteerde derden, waaronder marketing- en reclamebedrijven, onze gelieerde bedrijven en partners, contact met u opnemen om u te informeren over diensten die voor u van belang kunnen zijn. Deze derden kunnen contact met u opnemen via telefoon, SMS en e-mail. Als u in de toekomst niet langer benaderd wilt worden door deze bedrijven, laat het ons dan weten door gebruik te maken van de onderstaande contactgegevens en/of uw profiel dienovereenkomstig aan te passen. Als u uw toestemming hebt gegeven en als ons bedrijf een joint venture aangaat, wordt gekocht of verkocht aan of fuseert met een andere zakelijke entiteit, kunnen uw gegevens worden onthuld of overgedragen aan de doelonderneming, onze nieuwe zakelijke partners of hun eigenaren of adviseurs. We kunnen de informatie die u ons verstrekt gebruiken als we verplicht zijn om uw gegevens te delen of bekend te maken om te voldoen aan (en/of wanneer we geloven dat we verplicht zijn om te voldoen aan) een wettelijke verplichting of om de voorwaarden van onze Site en elk ander contract af te dwingen of te beschermen of om de rechten van Urbeez, de Partner Bezorgers of derden te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ter bescherming tegen en preventie van fraude.

Artikel 6. Gegevensbeveiliging en -opslag

Wij nemen maatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en tegen onwettig gebruik, accidenteel verlies, vernietiging en beschadiging. Wij bewaren uw informatie voor een redelijke periode of voor de duur die door de wet wordt vereist. Als u een wachtwoord heeft gekozen waarmee u toegang heeft tot bepaalde delen van de Site, bent u verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van dit wachtwoord. Wij adviseren u om uw wachtwoord met niemand te delen. Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij alle nodige stappen ondernemen om uw informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar de Site worden verzonden niet garanderen; elke overdracht gebeurt op eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Artikel 7. Recht op Toegang, Rectificatie of Bezwaar

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 hebt u het recht op toegang, rectificatie, bezwaar of bijwerking van de persoonsgegevens die over u zijn verzameld, door ons een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@Urbeez.bike. U hebt ook het recht om een kopie van de gegevens in een gestructureerd formaat te ontvangen. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in België is de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Artikel 8. Wijzigingen in ons Privacybeleid

Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid zullen op de Site worden gepubliceerd.

Artikel 9. Contact

Alle opmerkingen, vragen of verzoeken met betrekking tot het gebruik dat wij van uw informatie maken, zijn welkom en moeten worden gericht aan het volgende e-mailadres: info@Urbeez.bike, ter attentie van de verantwoordelijke voor gegevensverwerking.